Cart 0

Zanim zdecydujemy się na przyciemnienie szyb samochodowych
warto wiedzieć na co pozwala Kodeks Drogowy
PRAWO O RUCHU DROGOWYM art. 66 ust. 1 pkt. 5
(Dz. U. nr 98 poz. 602 – wraz z późniejszymi zmianami)

„Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.”

* * *

ROZPORZĄDZENIE MTiGM z 1997 r. W SPRAWIE
WPROWADZENIA OBOWIĄZKU STOSOWANIA POLSKICH NORM BRANŻOWYCH
(Dz. U. 160 – z późniejszymi zmianami) BN-76/3626-07

„Kierowca auta osobowego musi ze swego miejsca mieć niczym nie ograniczone pole widzenia w obrębie kąta 180 stopni od 90 stopni z lewej strony przez przód do 90 stopni z prawej strony.”

* * *

REGULAMIN nr 46 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ

Wymagane pola widzenia kierowcy: „Do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni i do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu.”

* * *

REGULAMIN nr 43 EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ

Zgodnie z obowiązującymi normami przepuszczalność szyb pojazdów powinna wynosić:

     – dla szyby przedniej (czołowej) minimum 75 %,

     – dla szyb nie będących szybami przednimi (szyby przednie boczne lewa i prawa)

        minimum 70%

     – dla szyb nie mających wpływu na pole widzenia kierowcy (szyby tylne boczne

        lewa i prawa, szyba tylna ogrzewana) dopuszcza się wartość przepuszczalności

        poniżej 70 %.

Montaż folii na szybach przednich wykonujemy tylko na życzenie i odpowiedzialność klienta.